Đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì ở tân Chủ tịch UBND TP. Hà Nội?

Ông Chu Ngọc Anh được giới thiệu để HĐND thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp bất thường, dự kiến tổ chức vào sáng 25.9. Ảnh: Nam Trần
Ông Chu Ngọc Anh được giới thiệu để HĐND thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp bất thường, dự kiến tổ chức vào sáng 25.9. Ảnh: Nam Trần
Ông Chu Ngọc Anh được giới thiệu để HĐND thành phố Hà Nội bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố tại kỳ họp bất thường, dự kiến tổ chức vào sáng 25.9. Ảnh: Nam Trần
Lên top