Hà Nội sẽ họp bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND thành phố

Hà Nội sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, giới thiệu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Hà Nội. Ảnh: P. Hùng
Hà Nội sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, giới thiệu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Hà Nội. Ảnh: P. Hùng
Hà Nội sẽ bãi nhiệm ông Nguyễn Đức Chung, giới thiệu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND Hà Nội. Ảnh: P. Hùng
Lên top