Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tuyên chiến với “ngăn tủ”, “rũ nôi” tiềm lực Hà Nội

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh từng khẳng định tiềm lực Hà Nội cần phát huy để xứng tầm thủ đô (Ảnh: Most.gov.vn)
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh từng khẳng định tiềm lực Hà Nội cần phát huy để xứng tầm thủ đô (Ảnh: Most.gov.vn)
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh từng khẳng định tiềm lực Hà Nội cần phát huy để xứng tầm thủ đô (Ảnh: Most.gov.vn)
Lên top