Cử tri đi lao động, tạm vắng ở nơi cư trú sẽ bầu cử như thế nào?

Ngày 23.5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026. Ảnh: P.Đ
Ngày 23.5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026. Ảnh: P.Đ
Ngày 23.5 là ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 2021 - 2026. Ảnh: P.Đ
Lên top