6 bước bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm tại 5 khu vực. Ảnh: Phương Nam
Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm tại 5 khu vực. Ảnh: Phương Nam
Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức bầu cử sớm tại 5 khu vực. Ảnh: Phương Nam
Lên top