Sẽ mang thùng phiếu phụ đến từng nhà cử tri đang bị cách ly để bầu cử

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội đã được hoàn tất.
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội đã được hoàn tất.
Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội đã được hoàn tất.
Lên top