Vận động bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân

Cử tri đi lao động, tạm vắng ở nơi cư trú sẽ bầu cử như thế nào?

KIM ANH |

Luật sư Vũ Tuấn cho biết, cử tri đăng ký thường trú ở địa phương nhưng đi lao động, học tập ở địa phương khác có thể xin giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi mình đã có tên trong danh sách cử tri để tham gia bầu cử.

Hội nghị tiếp xúc cử tri trong việc vận động bầu cử được tiến hành ra sao?

PHẠM ĐÔNG |

Việc tiếp xúc cử tri trong quá trình vận động bầu cử là nhằm tạo điều kiện để cử tri hiểu rõ hơn về người ứng cử để từ đó cân nhắc, lựa chọn bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu Quốc hội (ĐBQH), đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND).

Những hành vi nào bị cấm trong vận động bầu cử đại biểu Quốc hội?

Phạm Đông |

Luật sư Vũ Tuấn cho biết, việc vận động bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân nghiêm cấm sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.