Cử tri Bạc Liêu kiến nghị nhiều bức xúc với Tổng Thanh tra Chính phủ

Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái tiếp xúc cử tri tại Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top