Cộng đồng ASEAN: Gắn kết để vững bước

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Lễ Khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN và Lễ Kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN, ngày 8.8.2019 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Lễ Khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN và Lễ Kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN, ngày 8.8.2019 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: BNG
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dự Lễ Khánh thành trụ sở mới Ban Thư ký ASEAN và Lễ Kỷ niệm 52 năm thành lập ASEAN, ngày 8.8.2019 tại Jakarta, Indonesia. Ảnh: BNG
Lên top