ASEAN+3 quan ngại về căng thẳng thương mại với phát triển kinh tế

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 20 tại Bangkok, Thái Lan ngày 2.8. Ảnh: Asean2019.go.th.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 20 tại Bangkok, Thái Lan ngày 2.8. Ảnh: Asean2019.go.th.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN+3 lần thứ 20 tại Bangkok, Thái Lan ngày 2.8. Ảnh: Asean2019.go.th.
Lên top