ASEAN mong Nhật Bản tiếp tục ủng hộ lập trường về Biển Đông

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nhật Bản. Ảnh: asean2019.go.th.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nhật Bản. Ảnh: asean2019.go.th.
Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN – Nhật Bản. Ảnh: asean2019.go.th.
Lên top