Việt Nam tổ chức lễ Thượng cờ ASEAN nhân kỷ niệm 52 năm thành lập

Lễ Thượng cờ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 52 năm ngày thành lập ASEAN. Ảnh: Nhật Hạ.
Lễ Thượng cờ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 52 năm ngày thành lập ASEAN. Ảnh: Nhật Hạ.
Lễ Thượng cờ nhân dịp kỷ niệm lần thứ 52 năm ngày thành lập ASEAN. Ảnh: Nhật Hạ.
Lên top