Công bố Nghị quyết thành lập Hội đồng Bầu cử Quốc gia

Hội đồng Bầu cử Quốc gia ra mắt Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9. Ảnh QH
Hội đồng Bầu cử Quốc gia ra mắt Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9. Ảnh QH
Hội đồng Bầu cử Quốc gia ra mắt Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9. Ảnh QH
Lên top