Quốc hội chính thức quyết định chưa tăng lương từ 1.7.2020

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Quốc hội
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Quốc hội
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc. Ảnh: Quốc hội
Lên top