Chính phủ đang tính toán thời gian tăng 7% lương cơ sở

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quốc hội
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Quốc hội
Lên top