Chiều nay, Quốc hội bàn về công tác nhân sự

Chiều nay, dự kiến Quốc hội khoá XIV sẽ bàn về công tác nhân sự. Ảnh QH
Chiều nay, dự kiến Quốc hội khoá XIV sẽ bàn về công tác nhân sự. Ảnh QH
Chiều nay, dự kiến Quốc hội khoá XIV sẽ bàn về công tác nhân sự. Ảnh QH
Lên top