Nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách lên ít nhất 40%

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh Duy Cường
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh Duy Cường
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội. Ảnh Duy Cường
Lên top