Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Có nên sáp nhập các trường đại học?

Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (Ảnh: QH)
Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội (Ảnh: QH)