Băn khoăn thì không đánh được vào gốc rễ tham nhũng

Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) phát biểu. Ảnh: QH
Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) phát biểu. Ảnh: QH
Đại biểu Đinh Duy Vượt (Gia Lai) phát biểu. Ảnh: QH
Lên top