“Riêng tài sản cho chân dài là chưa bị lộ”

Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Duy Vượt. Ảnh: QH.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Duy Vượt. Ảnh: QH.
Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Đinh Duy Vượt. Ảnh: QH.
Lên top