Chế độ hỗ trợ cán bộ công chức tự nguyện tinh giản biên chế cần phù hợp cơ chế thị trường

Cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo nếu tự nguyện nghỉ hưu sớm cần được giải quyết chế độ đãi ngộ theo cơ chế thị trường.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo nếu tự nguyện nghỉ hưu sớm cần được giải quyết chế độ đãi ngộ theo cơ chế thị trường.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Cán bộ công chức, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo nếu tự nguyện nghỉ hưu sớm cần được giải quyết chế độ đãi ngộ theo cơ chế thị trường.Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top