“Chuyến xe đạp hữu nghị” của gia đình ASEAN và các đối tác

Các đại biểu và khách mời đạp xe trong "Ngày Gia đình ASEAN và các Đối tác". Ảnh: Tô Thế.
Các đại biểu và khách mời đạp xe trong "Ngày Gia đình ASEAN và các Đối tác". Ảnh: Tô Thế.
Các đại biểu và khách mời đạp xe trong "Ngày Gia đình ASEAN và các Đối tác". Ảnh: Tô Thế.
Lên top