Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tiếp Cố vấn Nhà nước Myanmar

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Cố vấn Nhà nước Myanmar. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Cố vấn Nhà nước Myanmar. Ảnh: TTXVN.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Cố vấn Nhà nước Myanmar. Ảnh: TTXVN.
Lên top