Chủ tịch Nước Trần Đại Quang gửi thư chúc mừng Chủ tịch AIPA-39

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Sơn Tùng.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Sơn Tùng.
Chủ tịch Nước Trần Đại Quang. Ảnh: Sơn Tùng.
Lên top