Tổng thống Indonesia và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Việt Nam

Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phu nhân. Ảnh: BNG.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phu nhân. Ảnh: BNG.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Phu nhân. Ảnh: BNG.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM