Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu có phiếu tín nhiệm cao nhất

Lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bạc Liêu sáng 5.12. Ảnh: Nhật Hồ
Lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bạc Liêu sáng 5.12. Ảnh: Nhật Hồ
Lấy phiếu tín nhiệm bằng phiếu kín tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Bạc Liêu sáng 5.12. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top