Hà Nội sắp lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt

37 chức danh chủ chốt của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: HĐND Hà Nội.
37 chức danh chủ chốt của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: HĐND Hà Nội.
37 chức danh chủ chốt của Hà Nội sẽ được lấy phiếu tín nhiệm. Ảnh: HĐND Hà Nội.
Lên top