Bế mạc kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XV

Bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa XV.
Bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa XV.
Bế mạc kỳ họp thứ sáu HĐND thành phố khóa XV.
Lên top