Chống dịch COVID-19 xuất sắc, huyện Đông Anh được Thủ tướng tặng bằng khen

Có thành tích chống dịch COVID-19 xuất sắc, huyện Đông Anh được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho tập thể, cá nhân. Ảnh: TG
Có thành tích chống dịch COVID-19 xuất sắc, huyện Đông Anh được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho tập thể, cá nhân. Ảnh: TG
Có thành tích chống dịch COVID-19 xuất sắc, huyện Đông Anh được Thủ tướng Chính phủ trao bằng khen cho tập thể, cá nhân. Ảnh: TG
Lên top