Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm với Giám đốc Hacinco

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Nguyễn Khánh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Nguyễn Khánh
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ảnh: Nguyễn Khánh
Lên top