Cần làm cao tốc Bắc Nam để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Ông Trần Anh Tuấn cho rằng dù thế nào cũng cần bố trí nguồn vốn đầu tư ngay dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: QH
Ông Trần Anh Tuấn cho rằng dù thế nào cũng cần bố trí nguồn vốn đầu tư ngay dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: QH
Ông Trần Anh Tuấn cho rằng dù thế nào cũng cần bố trí nguồn vốn đầu tư ngay dự án cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: QH
Lên top