Có một “vùng tối” trong lòng TP. Điện Biên Phủ

Đường vào bản Co Líu, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Đường vào bản Co Líu, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Đường vào bản Co Líu, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Văn Thành Chương
Lên top