Các con trai của quan chức Quảng Nam thăng tiến như thế nào?

Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam - nơi ông Đinh Văn Vũ làm Phó Giám đốc. Ảnh: TL
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam - nơi ông Đinh Văn Vũ làm Phó Giám đốc. Ảnh: TL
Trung tâm Hành chính công và Xúc tiến đầu tư Quảng Nam - nơi ông Đinh Văn Vũ làm Phó Giám đốc. Ảnh: TL
Lên top