Hãy xem lại “quy trình đúng” thưa Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân

Ông Huỳnh Thanh Phong - GĐ Sở Công Thương Hậu Giang.
Ông Huỳnh Thanh Phong - GĐ Sở Công Thương Hậu Giang.
Ông Huỳnh Thanh Phong - GĐ Sở Công Thương Hậu Giang.
Lên top