Infographic: Hai con trai Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã được đề bạt như thế nào?

Tại thông cáo báo chí kỳ họp 20 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Đinh Văn Thu đã có những vi phạm liên quan đến bổ nhiệm người nhà.

 
 

Infographic

Lên top