Bộ Nội vụ không lập đoàn kiểm tra riêng việc bổ nhiệm ông Lê Phước Hoài Bảo

Ông Nguyễn Tiến Thành cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh Cao Nguyên
Ông Nguyễn Tiến Thành cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh Cao Nguyên
Ông Nguyễn Tiến Thành cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh Cao Nguyên
Lên top