Ông Lê Phước Hoài Bảo bất ngờ xin nghỉ phép

Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: Zing.
Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: Zing.
Ông Lê Phước Hoài Bảo. Ảnh: Zing.
Lên top