Bộ Y tế đang xây dựng “Sổ tay” chống dịch COVID-19 giai đoạn mới

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Dương Giang/TTXVN
Lên top