Hà Nội ra công điện khẩn phòng chống dịch COVID-19

Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Giang Quang
Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Giang Quang
Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Giang Quang
Lên top