Chủng mới virus SARS-CoV-2 ở Đà Nẵng: Lây lan nhanh, 5% diễn biến nguy kịch

Chủng virus SARS-CoV-2 mà Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân lập và nuôi cấy trước đó. Ảnh: Viện VSDT TƯ cung cấp
Chủng virus SARS-CoV-2 mà Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân lập và nuôi cấy trước đó. Ảnh: Viện VSDT TƯ cung cấp
Chủng virus SARS-CoV-2 mà Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã phân lập và nuôi cấy trước đó. Ảnh: Viện VSDT TƯ cung cấp
Lên top