Bác sĩ nói về sinh nhật Phó Chủ tịch phường và bệnh nhân 904 ở khu cách ly

Lối đến điểm khai báo y tế phòng dịch COVID-19 ở Trung tâm Y tế TP.Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Lối đến điểm khai báo y tế phòng dịch COVID-19 ở Trung tâm Y tế TP.Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Lối đến điểm khai báo y tế phòng dịch COVID-19 ở Trung tâm Y tế TP.Đông Hà. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top