Bổ sung hơn 101 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội

Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải (Ảnh: QH)
Chủ nhiệm Ủy ban tài chính ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải (Ảnh: QH)