Bạc Liêu: Chi trả kịp thời cho gần 12.000 người có công

Một điểm chi trả lương hưu, trợ cấp tại Bạc Liêu
Một điểm chi trả lương hưu, trợ cấp tại Bạc Liêu
Một điểm chi trả lương hưu, trợ cấp tại Bạc Liêu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM