Bộ Công an thông tin chính thức việc điều động, bổ nhiệm ông Võ Đình Thường