Bí thư Hoàng Trung Hải yêu cầu giảm bớt hội họp, tăng cường họp trực tuyến

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hà Nội mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hà Nội mới
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh Hà Nội mới
Lên top