Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Thanh niên nhất định phải làm chủ nước nhà một cách xứng đáng nhất

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top