Những phát ngôn ấn tượng tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP Hà Nội

Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - "Không có củi ướt-củi khô" trong vụ án này - Ảnh KTĐT
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - "Không có củi ướt-củi khô" trong vụ án này - Ảnh KTĐT
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - "Không có củi ướt-củi khô" trong vụ án này - Ảnh KTĐT