Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương tiến hành phiên trù bị

Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký của Đảng bộ Công an Trung ương ra mắt. Ảnh: VGP.
Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký của Đảng bộ Công an Trung ương ra mắt. Ảnh: VGP.
Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký của Đảng bộ Công an Trung ương ra mắt. Ảnh: VGP.
Lên top