Thủ tướng sẽ dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Ảnh: Việt Tấn.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Ảnh: Việt Tấn.
Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo giới thiệu Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII. Ảnh: Việt Tấn.
Lên top