Bảo vệ trẻ em cần có nhiều biện pháp cụ thể hơn nữa

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành bấm nút khai trương Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và lãnh đạo các bộ, ngành bấm nút khai trương Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em.